DIZAJN PRODAJNE ORGANIZACIJE

Svaka prodajna organizacija ima dva aspekta djelovanja,
oba u odgovornosti vlasnika kompanije i direktora prodaje.Struktura
Struktura je alat koji vodi ka sprovođenju strategija kompanije.
Elementi visokoprofesionalno struktuirane prodajne organizacije su:

  • Sustav prodajne analitike
  • Sustav prodajnog planiranja
  • Sustav izvršavanja i izviještavanja
  • Sustav nagrađivanja zaposlenih u prodaji
  • Sustav razvoja organizacije

Sinergija sustava vodi ka uspjehu organizacije.
Svaki od sustava u ‘BMM dizajnu prodajne organizacije’
ima jasnu i potpunu definiciju koju prati i splet dokumenata.
Implementacija sustava je proces koji je kontinuiran.Svojim radom
BMM svojim partnerima asistira na putu ka jasnom i uspiješnom 
definiranjuorganizacije, potom i u primjeni sustava ukonkretnoj
prodajnoj organizaciji.